A Better Ocean

Bekæmper plastik, et kilo af gangen

Vores arbejde

Plastik findes overalt, både til lands og til vands, i byerne og i naturen. Flere generationers uvidenhed og overforbrug har skabt et problem, som nu kræver vores fulde opmærksomhed. Sammen kan vi reducere det aftryk plastik sætter i naturen og arbejde frem mod genanvendelighed og væk fra den uholdbare situation vi nu befinder os i.

Meget skrald og plastik kan ligge i naturen i hundredevis af år. A Better Ocean arbejder for, at naturen ikke berøres af vores forbrug, ligesom vi arbejder for at udvide befolkningens kendskab og indstilling til den skadelige effekt plastik har på vores natur.

Vores arbejde muliggøres af en række samarbejder med lokale organisationer, hvorigennem vi sikrer at problemet tages hånd om hvor det er størst. Med hjælp fra vores dygtige og hårdtarbejdende samarbejdspartnere renser vi naturen et kilo ad gangen, ligesom vi yder jobsikkerhed og en konkurrencedygtig løn til vores indsamlere.

A Better Ocean i tal

0
Danske virksomheder
0
Kg. plastik
0
Opsamlere på Philippinerne

“Vi har skabt en bæredygtig forretningside som gavner alle involverede parter, samtidig med at vi aflaster naturen fra skadeligt plastik”

- Rasmus Terkelsen, A Better Ocean Co-founder

Hvorfor A Better Ocean?

Plastik er en stor del af vores hverdag og findes i mange af de produkter vi benytter i vores dagligdag. Plastik benyttes helt åbenlyst som emballage omkring madvarer, til transportmidler eller i f.eks. vores elektronik. Men mikroplastik findes også i kosmetiske produkter og i meget af vores tøj, maling og rengøringsmidler. På verdensplan blev der produceret 348 mio. tons plastik i år 2017 alene (LINK), og fortsætter den nuværende produktionshastighed vil den årlige plastikproduktion være fordoblet inden år 2014 (LINK).

Meget af denne plastik ender desværre i verdenshavene og et studie fra 2015 (LINK) konkluderede at mængden af den plastik som ender i verdenshavene, svarer til at en skraldebil hvert minut tømmer sin fulde last ud i verdenshavene.

Plastikproduktionen har effekt på både menneskers og dyrs sundhed. Mange dyr sidder fast og vikles ind i affald, op mod 90% af alle fuglearter har plastik i deres maver og man finder ganske ofte strandede havpatedyr med maverne fulde af plastik. Yderligere har studier vist at der findes mikroplastik i mange helt basale fornødenheder og fødevarer såsom drikkevand, øl, fisk og salt.

Et sted mellem 80-90 % af alt affald som flyder rundt i verdenshavene stammer fra landbaserede aktiviteter og en ganske stor del heraf, er bragt i verdenshavene gennem flodsystemer (LINK). En tysk undersøgelse bragt i Environmental Science & Technology, 2017-10 viste, at 10 floder står for næsten al plastikforurening i verdenshavene. Blandt andet derfor arbejder en del af vores indsamlere på, at rense Nilen for plastik i både Egypten og Uganda.