fbpx
A Better Ocean

Bekæmper plastik - ét kilo ad gangen

Vores arbejde

Hos A Better Ocean kæmper vi hver dag for at mindske mængden af ikke biologisk nedbrydeligt affald i og omkring verdenshavene. Vi har skabt et netværk af samarbejdspartnere, fortrinsvis bestående af mindre organisationer rundt omkring i de lande i verden, hvor problemerne er allerstørst. Derved sikrer vi at kunne gøre den størst mulige forskel. 

Vores mål er at skabe en bæredygtig forretning, som både gavner miljøet og alle involverede parter, lige fra kunder til samarbejdspartnere og helt ned til den private forbruger. Dette gør vi dels ved at organisere forskellige former for oprydningsarbejde i lande som Sri Lanka, Filippinerne, Vietnam og Sydafrika, dels ved at informere omkring plastikproblematikken gennem oplysningskampagner og markedsføringsmateriale, som bliver gjort tilgængelig for alle involverede virksomheder. Disse initiativer finansieres gennem salget af vores certifikater til danske virksomheder, som derved kan gøre en direkte forskel i kampen mod plastik i verdenshavene.

Med certifikatet kan danske virksomheder vise, at de støtter initiativet og derved gøre det synligt over for den enkelte forbruger, at de støtter op om en grønnere fremtid.

1
Kg. Plastik

I samarbejde med en række danske virksomheder har vi siden Februar 2020 fjernet over 9 ton plastik fra verdenshavene

Vi har skabt en bæredygtig forretning, som gavner alle involverede parter, samtidig med at vi aflaster naturen fra ikke nedbrydeligt affald

– Jacob Phan Christensen, A Better Ocean Co-founder

Hvorfor A Better Ocean?

Plastik forurening i havet - Plastikopsamling på stranden i vietnam

Plastik er en stor del af vores hverdag og findes i mange af de produkter, vi benytter på daglig basis. Plastik benyttes helt åbenlyst som emballage omkring madvarer, til transportmidler eller i vores elektronik. Men mikroplastik findes også i kosmetiske produkter og i meget af vores tøj, maling og rengøringsmidler. På verdensplan blev der produceret 348 mio. tons plastik i år 2017 alene, og fortsætter den nuværende produktionshastighed vil den årlige plastikproduktion være fordoblet inden år 2040.

Meget af denne plastik ender desværre i verdenshavene, og et studie fra 2015 konkluderede, at mængden af den plastik, som ender i verdenshavene, svarer til, at en skraldebil hvert minut tømmer sin fulde last ud i verdenshavene.

Plastikproduktionen har effekt på både menneskers og dyrs sundhed. Mange dyr sidder fast og vikles ind i affald. Op mod 90% af alle fuglearter har plastik i deres maver, og man finder ganske ofte strandede havpattedyr med maverne fulde af plastik. Yderligere har studier vist, at der findes mikroplastik i mange helt basale fornødenheder og fødevarer såsom drikkevand, fisk og salt.

Et sted mellem 80-90 % af alt affald, som flyder rundt i verdenshavene, stammer fra landbaserede aktiviteter, og en ganske stor del heraf er bragt i verdenshavene gennem flodsystemer. En tysk undersøgelse bragt i Environmental Science & Technology 2017 viste, at ti floder står for 90% plastikforurening i verdenshavene. Blandt andet derfor arbejder en del af vores indsamlere på, at rense flodsystemerne omkring Johannesburg i Sydafrika, for plastik og andet affald.

Deltagende virksomheder

Gør som disse, tilmeld din virksomhed idag.

Skal i være med?

Skal din virksomhed være med til at gøre verden til et bedre sted og på samme tid modtage en række fordele såsom pressemateriale og Link Building?

Deltag fra bare 40€ om måneden

da_DK
en_GB da_DK