A Better Ocean

We fight plastic - one kilo at the time

Our work

At A Better Ocean we’re fighting everyday to reduce the amount of non-biodegradable garbage in and around the worlds seas. We have created a network of collaborators and partners which contains of smaller organisations around the countries in the world where the problems are most significant, which allows us to make sure that we can make the biggest difference as possible. 

Our goal is to create a sustainable business which benefits the environment as well as every involved part, from our customers to our partners and the private users of our customers products. As a result of this we can organize different aspects of clean-up events in countries like Sri Lanka, The Phillipines and Egypt. The initiatives are financed through the sale of our certificates to Danish companies which then can help to make a direct impact on the problem which is plastic pollution. dels ved at organisere forskellige former for oprydningsarbejde i lande som Sri Lanka, Filippinerne, Vietnam og dele af Afrika, dels ved at informere omkring plastikproblematikken gennem oplysningskampagner og markedsføringsmateriale, som bliver gjort tilgængelig for alle involverede virksomheder. Disse initiativer finansieres gennem salget af vores certifikater til danske virksomheder, som derved kan gøre en direkte forskel i kampen mod plastik i verdenshavene.

With the certificate Danish companies can show that they are supporting the initiative and by doing so they are showing their customers that they are supporting a greener future.

“We have created a sustainable business idea which benefits all involved parties, while sparing the nature of harmful plastic”

– Rasmus Terkelsen, A Better Ocean Co-founder

Danske virksomheder
Kg. plastik
Samarbejdspartnere

Why A Better Ocean?

Plastikopsamling på stranden i vietnam

Plastic is a big part of our everyday lifes, and can be found in many of the products we use everyday. Plastic is used as wrapping for foods, transportation or e.g. out electronics. Micro-plastic on the other hand is also found in cosmetic products and in a lot of our clothes, paint and clean-up products. On a world scale 348 million tons of plastic were produced in 2017 alone. If the production speed continues to rise, the yearly plastic production will be doubled before the year 2040.

A big amount of the plastic sadly ends up in the worlds oceans and a study from 2015 concluded that the amount of plastic which ends up in the worlds oceans, is equivalent to a full garbage truck dumping all of its load into the oceans every minute.

Plastikproduktionen har effekt på både menneskers- og dyrs sundhed. Mange dyr sidder fast og vikles ind i affald. Op mod 90% af alle fuglearter har plastik i deres maver og man finder ganske ofte strandede havpattedyr med maverne fulde af plastik. Yderligere har studier vist, at der findes mikroplastik i mange helt basale fornødenheder og fødevarer såsom drikkevand, fisk og salt.

Et sted mellem 80-90 % af alt affald som flyder rundt i verdenshavene stammer fra landbaserede aktiviteter og en ganske stor del heraf, er bragt i verdenshavene gennem flodsystemer. En tysk undersøgelse bragt i Environmental Science & Technology 2017 viste, at 10 floder står for 90% plastikforurening i verdenshavene. Blandt andet derfor arbejder en del af vores indsamlere på, at rense Nilen for plastik i både Egypten og Uganda.

Deltagende virksomheder

Gør som disse, tilmeld din virksomhed idag.

Do you want to join?

Do your company want to join, and be a part of making the world a better place, and in the same time receive a number of advantages like press material and linkbuilding?

Deltag for bare Kr. 299,- pr. måned