fbpx

Hvem er vi?

På denne side kan du læse mere omkring hvem vi er og hvordan projektet, A Better Ocean, er opstået. 

Vores historie

A Better Ocean startede som et studieprojekt på Erhvervsakademi Aarhus. Gennem en bred markedsmåling med inputs fra forskellige typer virksomheder stod det hurtigt klart, at der var et reelt behov for det, som A Better Ocean står for.

Projektet startede for alvor i oktober 2018, hvor Nick og Jacob var en tur i Vietnam. Her gik det hurtigt op for os, hvor stort problemet reelt er, idet der på mange af de vietnamesiske strande meget synligt lå store mængder af plastikaffald.

Lokale fortællinger om store internationale fiskerbåde, der havde fangster på 50% fisk og 50% plastik, gav blot endnu mere vished om problemets størrelse.

Plastik i havet

A Better Ocean er allerede nu i gang med at fjerne det plastik, som ophobes på kystlinjer, flyder i floder og på flodbreder og som allerede nu er udledt i verdenshavene. Når det er sagt, har vi store mål og ambitioner for fremtiden og ønsker på sigt, udover vores store opsamlingsarbejde, at informere og uddanne omkring de massive problemer, som plastikforurening skaber samt at hjælpe med til at finde fremtidige alternativer til plastik.

Hos A Better Ocean ønsker vi, at virksomheder skal tage aktiv del i kampen mod plastikforureningen, og vores erfaring viser, at det er de også klar til!

Teamet bag

Her kan du møde og lære lidt om de 3 ildsjæle bag A Better Ocean.

Jacob Phan

Jacob@abetterocean.com

Jeg har en baggrund inden for kundekommunikation, markedsføring og online tilstedeværelse. Personligt kommer en del af min familie fra et af de steder i verden, som er allerværst ramt af plastikforurening. Derfor er jeg en del af A Better Ocean.

Nick Nykjær

nick@abetterocean.com

Jeg har en baggrund inden for salg og markedsføring. Jeg elsker at rejse og har i mange lande oplevet problemet på tæt hold og set problemets omfang. Derfor er jeg en del af A Better Ocean.

Tobias Ørskov

tobias@abetterocean.com

Jeg er, sideløbende med mit arbejde i A Better Ocean, Stud.jur på AU. En af mine helt store passioner er dykning. Her støder jeg ofte på den negative udvikling, vi søger at afhjælpe, og med min juridiske viden ønsker jeg at ændre forholdene til det bedre. Derfor er jeg en del af A Better Ocean.

da_DK
en_GB da_DK