Hvem er vi?

Vores historie

A Better Ocean startede som et studieprojekt på Erhvervsakademi Aarhus. Gennem en bred markedsmåling med inputs fra flere forskellige aktørgrupper stod det hurtigt klart, at der var et reelt behov for det, som A Better Ocean står for.

Projektet startede for alvor i oktober 2018, hvor Jacob var en tur i Vietnam. Her blev det klart, hvor stort problemet reelt er, idet der på mange af de vietnamesiske strande meget synligt lå store mængder af plastikaffald. De lokales fortællinger om store internationale fiskerbåde, der havde fangster på 50% fisk og 50% plastik, gav blot endnu mere vished om problemets størrelse.

Plastik i havet
Plastik i havet

A Better Ocean er allerede nu i gang med at fjerne det plastik, som ophobes på kystlinjer, flyder i floder og på flodbreder og som allerede nu er udledt i verdenshavene. Vi har store mål og ambitioner for fremtiden og ønsker på sigt, udover vores store opsamlingsarbejde, at informere og uddanne omkring de massive problemer, som plastikforurening skaber samt at hjælpe med til at finde fremtidige alternativer til plastik.

Hos A Better Ocean ønsker vi, at virksomheder skal tage aktiv del i kampen mod plastikforureningen, og vi arbejder hver dag for at kommercialisere indsamling og genanvendelse af havaffald. Ved at gøre det nemt, enkelt og værdifuldt for virksomheder at deltage i arbejdet, skaber vi global impact!