Privatlivspolitik.

A Better Ocean anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig. Dette bl.a. når du bruger vores hjemmeside, når du besøger vores sider på sociale medier, når du- eller din virksomhed registreres som bidrager, eller når du tilmelder dig et af vores arrangementer og ocean clean ups.

Tilmelding til arrangementer

Ved tilmelding til vores arrangementer behandler A Better Ocean en række nærmere bestemte personoplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger såsom adresse, e-mailadresse og evt. virksomhed. Oplysningerne benyttes til, at håndtere afvikling af arrangementet (f.eks. til bekræftelse af din tilmelding) Personoplysningerne indsamles og behandles alene idet de er nødvendige for afvikling af arrangementet. Behandling sker i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 6. Personoplysninger indhentet ved tilmelding til arrangementer opbevares frem til arrangementets afslutning.

Tilmelding til nyhedsbrev:

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev behandler A Better Ocean en række nærmere bestemte personoplysninger, herunder navn og e-mailadresse. Vi behandler og registrerer disse oplysningerne, til at udsende nyhedsbreve samt invitationer til nye arrangementer, hvis altså du har anmodet om at modtage sådanne. Personoplysningerne behandles alene for at sikre, at du modtager hvad du har bedt om. Behandling sker i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 6. Personoplysninger indhentet ved tilmelding til vores nyhedsbrev opbevares frem til afmelding af nyhedsbrevet.

Sociale medier:

Ved besøg på profiler tilknyttet A Better Ocean på sociale medier, behandler vi de oplysninger, du har gjort frit tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn. Hertil behandler vi dine reaktioner på vores opslag, dine kommentarer til vores opslag samt din deling af vores opslag. Formålet hermed er A Better Oceans legitime interesser i markedsføring på de sociale medier samt at gøre vores indhold let tilgængeligt for de parter, som har valgt at følge A Better Ocean eller i øvrigt vist interesse i vores arbejde. Behandling sker i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 6.

Accept af cookies på vores hjemmeside:

Ved accept af cookies på vores hjemmeside giver du A Better Ocean tilladelse til registrering og behandling af visse typer af persondata, herunder din IP-adresse. Behandlingen af din IP-adresse sker som led i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside samt optimere driften af samme. Behandling sker i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 6. Personoplysninger indhentet ved accept af cookies på vores hjemmeside, opbevares maksimalt for en periode på 14 måneder fra tidspunktet hvor cookien er gemt på den besøgenes harddisk, telefon eller lignende IT-udstyr.

For yderligere information omkring cookies se da afsnittet om Cookiepolitik.

Dine rettigheder:

Som registreret person har du visse rettigheder som du kan gøre brug af, ved at henvende dig på mail; tobias@abetterocean.com. Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en (skriftlig) kopi heraf. Du har ydermere ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv. Du kan tillige anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses eller sluttes helt. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være begrænset i overensstemmelse med de gældende regler for behandling af persondata, herunder af hensyn til afgørende private interesser.

I det omfang du har givet samtykke til behandlingen af dine persondata, eksempelvis ved tilmelding til vores nyhedsbrev, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket forinden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning, vil behandlingen af dine personoplysninger straks ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre tungtvejende hensyn taler imod dette, eksempelvis en situation hvor der grundet dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Yderligere vejledning og information om dine rettigheder kan findes i

Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

Behandlingssikkerhed:

A Better Ocean behandler altid dine persondata sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Herved sikres at tredjeparter ikke vil opnå unødig adgang til dine persondata ligesom dine persondata ikke opbevares i længere tid end nødvendigt.