Samarbejdspartnere

Big Hearts Foundation er en samfundsnyttig organisation, som består af 9 forskellige velgørende initiativer, drevet af frivillige på Sri Lanka. Samarbejdet mellem A Better Ocean og Big Hearts Foundation er etableret med henblik på, at få fjernet så meget plastik som muligt, fra de smukke landskaber og strande på Sri Lanka samt at udarbejde uddannelsesmateriale til uddannelse og oplysning af den yngre befolkning.

Stifter af Big Hearts Foundation og social entreprenør, Rohana Amarakoon, fortæller hvor vigtigt det er, at vi afhjælper problemet. Rohana bor på Sri Lanka, som desværre er det 5. mest plastikforurenende land i verden. Sri Lanka forurener med mere end 5.000.000 kilo plastik om dagen, hvilket er en af Rohanas store motivationer til at gøre en forskel.

Samarbejdet mellem Big Hearts Foundation og A Better Ocean ville ikke være muligt, uden hjælp fra befolkningen på Sri Lanka. Rigtig store persongrupper er meget vidende om problemet, og gør allerede nu en enorm indsats som frivillige. I 2019 viste en undersøgelse på Statista.com (https://www.statista.com/statistics/283354/top-10-countries-volunteering-time-for-charities/), at hele 46% af Sri Lankas befolkning, laver frivilligt arbejde i større eller mindre grad. Dermed er Sri Lanka det land i verden med den højeste procentdel af frivillige pr. indbygger.

Af de ni initiativer som til sammen har formet Big Hearts Foundation, vil vores samarbejde tage udgangspunkt i de to nedenstående initiativer.

Green map Sri Lanka:

Green Map Sri Lanka er en del af den forgrening af Big Hearts Foundation, som arbejder målrettet med beskyttelse af Sri Lankas natur og uddannelse af befolkningen omkring vigtigheden af denne beskyttelse. Sri Lanka har op imod 1350 km. kystlinje, og meget af denne er desværre forurenet med polyethylen, plastikaffald og andet ikke bionedbrydeligt affald. Green Map Sri Lanka arbejder målrettet med organisering af månedlige opsamlingsevents, og med samarbejdet mellem A Better Ocean og Big Hearts Foundation kan disse opsamlingsevents afholdes i større omfang, og vi kan målrette og intensivere den fælles indsats.

Garbage free Lanka:

Garbage Free Lanka er en af de bærende kræfter for organisering af National Garbage Clean Up Day, på Sri Lanka. I år 2019 oplevede arrangementet en enorm opbakning, fra rigtig mange mennesker. På denne ene dag blev der, i samarbejde med over 23.000 frivillige, fordelt over 670 forskellige lokationer, fjernet mere end 140 tons affald på Sri Lanka.

Vi, hos A Better Ocean, er utrolig stolte og glade for, at Big Hearts Foundation med dette samarbejde, vil modtage midlerne til at fjerne endnu mere affald i fremtiden, startende allerede fra februar 2020, hvor vi afholder vores første fælles opsamlingsevent.

Coastal Ghost er en certificeret nonprofit organisation stiftet og drevet af ildsjælden Stefan Graunke, i samarbejde med hans mor, Valeria. Organisationen startede egentlig som et mål om at planlægge og udføre Sydafrikas længste ”Beach Cleanup”. Projektet fandt sted i begyndelsen af 2019. Efter Stefan, hans tre Border Collies og hans mor Valeria kom tilbage efter 52 dage på farten, havde de rengjort hele 97 strande, og projektet havde fået en sådan opmærksomhed, at mange frivillige nu var så inspirerede, at de tilbød en hjælpende hånd, ligesom mange institutioner og uddannelsessteder ønskede at bidrage til bevægelsen.

Organisationen har hovedsæde i Sydafrikas største by, Johannesburg. Herfra foregår det daglige arbejde med oprydning og rengøring ved floder og vandløb, som i sidste ende løber ud i Det Indiske Ocean. Yderligere arrangeres der jævnligt opsamlingsekspeditioner til kysterne mod nord og øst. I de sidste 14 måneder har Coastal Ghost succesfuldt afholdt mere end 120 clean up events, og med den støtte, organisationen nu modtager fra A Better Ocean, vil det gode arbejde kunne føres videre i et endnu større omfang.

Ovenfor beskrevne arbejde sker med et meget betydningsfuldt mål for øje. Stefan ønsker at øge opmærksomheden på problemerne, som kommer af forurening af vandløb og vandveje. Han ønsker at oplyse Sydafrikas befolkning om, hvilken forfatning deres vandterritorier er i, og hvordan denne forfatning forværres dag for dag i takt med, at forureningen og henkastning af affald bliver et mere og mere omfattende problem i landet.

Stefan har en enorm kærlighed til havet og dets vidundere. Heraf udspringer hans store drivkraft for at gøre en forskel for Sydafrikas vandmiljøer. Han beskriver denne kærlighed med disse ord:

“There is an energy about the ocean. Its tranquil strength draws the souls towards it. We will never understand what lies underneath her crystal waters or what makes her heart beat the rhythm of the waves. She supports life on this earth yet we strive to drown her in our greed. Why I love the ocean more than the land, is because there is no creature as cruel as humans who can survive in her deep blue. Being part of her is to be part of peace and freedom from hate.”

A Better Ocean er glade og stolte over samarbejdet med Coastal Ghost.

Coastal Conservation and Education Foundation (CCEF) er en nonprofitorganisation (NGO) på Filippinerne. Organisationen arbejder med en række bæredygtige initiativer, oftest gennem lokale myndigheder og i samarbejde med andre organisationer med tilsvarende hovedmål. CCEF arbejder for rengøring og konservering af de filippinske kyster og koralrev, som omkranser mange af landets 7107 øer.  

CCEF’s vision lyder som følger: The management and sustainable use of Philippine coastal resources through active leadership and participation of coastal communities and stakeholders.En vision vi hos A Better Ocean hjertens gerne vil støtte op om.

CCEF arbejder på initiativer og projekter med 51 lokale myndigheder, rundt omkring I Filippinerne.

Samarbejdet mellem A Better Ocean og CCEF er dannet på baggrund af vores fælles interesse i at redde specielt havmiljøet fra skadeligt plastik og andre menneskeproducerede ikke-bionedbrydelige stoffer, som desværre findes i al for høj grad i vores natur.

Koralrevene omkring Filippinerne er et af de steder, CCEF virkelig prioriterer og koncentrerer deres arbejde omkring. Auburn Patrick Samson, executive director hos CCEF udtaler, at fødekæden i koralrevene I allerhøjeste grad er truet af den forurening, som mennesket skaber i naturen og specielt i havet. Auburn og CCEF frygter, at vi ikke er mange generationer væk fra at mangle en stor del af vores adgang til fødevarer. Dertil kommer den positive indflydelse, koralrevene har på landets biodiversitet og arbejdsskabende turisme. 

I dag er mere end 3 milliarder mennesker direkte afhængige af de fødevarer, havet bringer. Uafhængige analyser foretaget af FN og Save The Sea viser, at antallet af mennesker, der er afhængige af havet, kommer til at stige til noget nær 7 milliarder (!) om kun 20 år, forudsat altså at vi fortsætter på samme måde som nu.

Gå meget gerne ind på CCEF’s hjemmeside og læs mere om alle de spændende projekter, som de har i gang i. A Better Oecan er super glade for vores samarbejde med organisationen.

Nature kids of Siargao (N.K.o.S) er en nonprofit organisation på Øen Siargao, i Filippinerne. N.K.o.S arbejde består af undervisning, primært af de lokale skolebørn. Børnene bliver undervist i bæredygtighed og hvordan affald skal håndteres korrekt, samt hvad man kan gøre med det. Derudover afholdes der løbende cleanups i naturen på Øen.

Nature Kids of Siargao har ved siden af undervisningen, en produktion af forskellige produkter såsom puder, sækkestole og plantepotter. Disse produkter laves af det plast som bliver doneret eller samlet til cleanups, ydermere modtager N.K.o.S plast og flamingo som betaling for deres produkter, hvilket er en fantastisk bæredygitg måde at genbruge plast og andre materialer på, især når der ikke findes genbrugsstationer på Øen. Dette skaber i sidste ende en bæredygtig cyklus af produkter på Siargao.

For Nature Kids of Siargao er undervisningen en stor del af projektet som udtalt:

“All our on-going projects is pointless if education and understanding is not integrated in our work towards a healthier and

greener island.” – N.K.o.S.

  • Dette støtter vi hos A Better Ocean, da vi anser informering og undervisning omkring problemet, som en vigtig del i kampen mod plastikforurening

Udover det ovenstående gode arbejde, styrker N.K.o.S. lokalsamfundet ved at skabe nye arbejdsmuligheder. Dette er specielt vigtigt for Siargao, i disse tider, da befolkningen også er ramt af Covid-19.

Derfor er vi hos A Better Ocean glade og stolte over vores samarbejde med en organisation, der vil få flere midler til at formindske affald der flyder i Siargaos natur ved hjælp af flere Cleanups, men også ved at undervise flere af de kommende generationer, i bæredygtighed og vigtigheden i at passe på vores verdenshave.

Her ses billedet af teamet bag Nature Kids of Siargao: